Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΙΙ ( 31-5-2018)

                                 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ

                                 Προς Πρόεδρο και Δ.Σ ΚΔΒΜ ΙΙ
                                  Κερατσίνι, 31- 5- 2018

Κύριε Πρόεδρε,
Δυστυχώς αλλαγές στις επαγγελματικές υποχρεώσεις μου δεν μου επιτρέπουν να παραβρεθω στην σημερινή συνεδρίαση. Θα ήθελα αυτό το κείμενο να αναγνωστεί και να καταχωρηθεί στα Πρακτικά . Μπορεί να μοιραστεί και στα μέλη του Δ.Σ.
Ορισμένες παρατηρήσεις  γα τα θέματα και την οργάνωση του σημερινού Δ.Σ
1.       Μας απεστάλη η Ημερήσια Διάταξη ,αλλά δεν μας απεστάλησαν τα Εισηγητικά. Και μόνο για αυτό τον λόγο, θα ψήφιζα τουλάχιστον λευκό σ΄όλα. Πως μπορεί να αποφασίζει το Δ.Σ με ενημέρωση στα πεταχτά ; Το ίδιο συμβαίνει στις τελευταίες συνεδριάσεις. Κάτι τέτοιο τυποποιεί τΙς Συνεδριάσεις.
2.       Παρακαλώ, από εδώ και πέρα , μαζί με την Πρόσληση Συνεδρίασης να αποστέλλονται πάντα όλα τα εισηγητικά.
3.       Ζητάω να μου αποσταλούν έστω εκ των υστέρων όλα τα εισηγητικά της προηγούμενης και της σημερινής συνεδρίασης.
4.       Μπαίνει ένα θέμα για κάποιο αίτημα του κ. Καρβούνη  για άνοιγμα προσφορών για την στεγανοποίηση ακινήτου.Αφού δεν υπάρχει εισηγητικό, δεν μπορώ να γνωρίζω περί τίνος πρόκειται. Ωστόσο με αφορμή το θέμα αυτό, ζητάω την σύμβαση-συμφωνητικό που είχε υπογραφεί μετά την απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ και μαζί μ΄αυτό όλα τα αποδεικτικά που αποδεικνύουν ότι οι όροι που είχαν τεθεί τηρούνται.
5.        Στο 6ο θέμα μπαίνει και πάλι – μετά από πέρυσι που έγινε για την  πληρωμή των συναυλιών  – θέμα εξουσιοδότησης στην Διευθύνουσα για την υπογραφή των συμφωνητικών γα τις ταινίες πέραν του δικαιώματός της.Παρακαλώ να αποσυρθεί το θέμα. Κάθε υπέρβαση του δικαιώματος της Διευθύνουσας μπορεί να θεωρηθεί παράνομη και καταχρηστική. Δεύτερη φορά το ίδιο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό.
6.       Ενώ μπαίνει το προηγούμενο θέμα, ακόμα δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για την επιλογή των ταινιών που είναι θέμα δικό μας ή το λιγότερο δικής μας απόφασης αφού είμαστε ο διοργανών φορέας. Θα είναι θεσμική απρέπεια να μάθουμε εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε οι διοργανωτές το πρόγραμμα των ταινιών από φυλλάδια του Δήμου. Γι αυτό προτείνω να γίνει σε λίγες μέρες ( παρακαλώ πλην Πέμπτης, Παρασκευής ) να γίνει συνεδρίαση του Δ.Σ για αυτό το θέμα στο οποίο να καλεστεί και η υπεύθυνη Αντιδήμαρχος.

Άλλες παρατηρήσεις- προτάσεις

1.       Το έχουμε συζητήσει και πάντα δεν καταλήγουμε ή το αφήνουμε. Το ΚΔΒΜ ΙΙ μετά τον χορό αναθέσεων ύψους εκατομμυρίων από τον Δήμο ειδικά επί της νέας Διοίκησης είναι μια Α.Ε που χειρίζεται εκατομμύρια πια. Είναι εντελώς απαραίτητο να τηρούνται ηχογραφημένα πρακτικά τα οποία να μας δίνονται και εγγράφως και με μορφή cdΔυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχουμε πάει πίσω ακόμα και από αυτό που από παλιά γινόταν, να δίνονται δηλαδή γραπτά πραακτικά με κωδικοποιημένες τις αποφάσεις που υπογράφαμε στην αμεσως επόμενη συνεδρίαση.
2.       Αυτό που ανέφερα πριν για τις ταινίες, ισχύει και για τις συναυλίες. Στην συνεδρίαση που ζήτησα θα πρέπει να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις και για τις συναυλίες και το πρόγραμμα εκδηλώσεων .
3.       Από το Δ.Σ θα πρέπει να ληφθεί και απόφαση που θα κάνει σαφές πως παίρνει την ευθύνη ως διοργανών φορέας, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ασφάλειας στον χώρο εκδηλώσεων. Ας πάρει το Δ.Σ ή τουλάχιστον η πλειοψηφία του την ευθύνη ότι ο χώρος επιπέδου επικινδυνότητας ΣΕΒΕΖΟ, ο χώρος δίπλα στο καζάνι της OIL ONE που κατά τ΄άλλα ο Δήμαρχος θεωρεί φραστικά  κίνδυνο – θάνατο   δεν είναι επικίνδυνος.
4.       Έχω ζητήσει να γίνει άμεσα συζήτηση για τα Οικονομικά του ΚΔΒΜ ΙΙ .Περιμένω... Πέραν πάντως της συνολικής συζήτησης, είναι σκόπιμο σε κάθε συνεδρίαση να γίνεται μια σύντομη συζήτηση γα την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του ΚΔΒΜ ΙΙ. Κάτι τέτοιο είχε κατακτηθεί από την εποχή της Δημαρχίας Λ. Τζανή μετά από παρέμβαση της Αντιπολίτευσης και του τότε Λογιστή και συνεχίστηκε και επί της πρώτης Διοίκησης επί Δημαρχίας  Χ.Βρετάκου.
                                                                    Ζαχαρίας Ζούπης
                                      Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος του Δ.Σ του ΚΔΒΜ ΙΙ


                                                        Επικεφαλής της « ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ »