Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

Είναι αδιανότητο να περμένουμε μήνες για να μας δοθούν στοιχεία που ζητάμε!

    

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΖΟΥΠΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΔΒΜ ΙΙ


                                      Προς – Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο
                                                     ΚΔΒΜ ΙΙ
                                      Κοινοποίηση : Μέλη Δ.Σ ΚΔΒΜ ΙΙ
                                      ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17- 10 – 2017


                   ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Ως Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ του ΚΔΒΜ ΙΙ ζητάω εντός της βδομάδας να μου αποδοθεί το σύνολο των στοιχείων που έχω κατά καιρούς ζητήσει , δηλώνοντας θεσμικά οργισμένος με την αντιμετώπιση που έχω, αντιμετώπιση που δεν είχα επί καμίας Δημοτικής Αρχής, επί καμίας Διοίκησης του ΚΕΚ η του ΚΔΒΜ ΙΙ στην συνέχεια. Είναι αδιανότητο μέλος του Δ.Σ του ΚΔΒΜ ΙΙ, μίας Α.Ε να περιμένει βδομάδες και μήνες για να του δοθούν στοιχεία που ζητάει.

Επιπλέον , θέλω να ζητήσω τα καθολικά αναλυτικά από την 1.1.2017 έως και σήμερα.

Σημειώνω δε, ότι είναι αναγκαίο να γίνει συζήτηση στο Δ.Σ του ΚΔΒΜ ΙΙ για τον Απολογισμό των Προγραμματικών για τις Καλοκαιρινές εκδηλώσεις πριν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πως θα συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικό απολογισμό χωρίς το ΚΔΒΜ ΙΙ να έχει συζητήσει απολογισμό για τις 500.000 ευρώ από το 1,2 εκατομ. ευρώ που είναι το συνολικό κόστος ; Σημειώνω δε, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί αναλυτικός Απολογισμός το χαρτί που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος με δεκαετίες υπηρεσιακή υπηρεσία στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, φαντάζομαι πως καταλαβαίνει πολύ καλά τι εννοώ.

Υ.Γ : Παρακαλώ όπως πρωτοκολληθεί το έγγραφό μου και μου αποσταλεί ηλεκτρονικά με τον Α.Π