Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


                              Προς Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Β΄βάθμιας  
                                                   και τα μέλη της Επιτροπής

                                          Κερατσίνι, 3-10- 2Ο17


ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κυρία Πρόεδρε,

Θέλω να ας κάνω κάποιες προτάσεις που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής

1.    Νομίζω ότι οι ώρες συνεδριάσεων πρέπει να αλλάξουν. Είναι απαγορευτικές για εργαζόμενους. Προσωπικά για παράδειγμα, μόνο
κατ΄εξαίρεση μπορώ να παρευρίσκομαι αφού μου είναι πολύ δύσκολο να δίνω το παρόν στις 1.30μμ η στις 2 μ.μ .Για αυτό και παλιότερα, πάντα  οι Επιτροπές συνεδρίαζαν απογευματινές ώρες. Αυτό προτείνω και τώρα.

2.     Προτείνω οι συνεδριάσεις να γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες. Οι συνεδριάσεις στο δωματιάκι της επιτροπής δεν διασφαλίζουν κάτι τέτοιο.

3.    Θεωρώ πια επιτακτικό μετά από από όσα έχουν συμβεί, να υπάρχει κανονική μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων και να παίρνουμε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά , τα οποία και να τα εγκρίνουμε σε επόμενη συνεδρίαση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλη εξήγηση.

Επίσης, θα ήθελα να προτείνω :

1.    Την άμεση σύγκλιση της Σχολικής Επιτροπής για να πάρει θέση , να εκδώσει ψήφισμα για το πογκρόμ κατά ειδικοτήτων και τομέων στο ΕΠΑΛ Δραπετσώνας

2.    Να υπάρξει αναλογιστική μελέτη – όπως είναι νόμιμα υποχρεωτικό – για το ποσοστό συμβολής της κάθε μονάδας στο συγκρότημα του ΕΠΑΛ και του Εργαστηριακού Κέντρου και να έρθει στην συνέχεια προς ψήφιση.                                                 Ζαχαρίας Ζούπης